ALAT PENGARANGAN

        Alat Pengarangan (Authoring Tool)


             Alat pengarangan (Authoring Tool) adalah sebuah program yang membantu anda menulis  aplikasi multimedia. Alat pengarangan biasanya membolehkan anda untuk membuat aplikasi terkini dengan menyambung bersama objek seperti perenggan teks, grafik, atau video. Dengan susunan mereka dalam urutan yang tepat, authoring tools boleh menghasilkan menarik dan kepada aplikasi multimedia.
           Alat pengarangan Multimedia mengharuskan pengguna untuk mengembangkan semua elemen multimedia dan mengintegrasikannya ke dalam aplikasi interaktif.
  
           Alat yang digunakan oleh multimedia professional adalah perisian atau alat pengarangan(Authoring Tool). Semua peralatan multimedia berdasarkan konsep di mana program menetapkan unsure-unsur, urutan kejadian, dan memberikan aplikasi multimedia.
      
           Aplikasi multimedia boleh diklasifikasikanmenjadi tiga konsep iaitu kerangka waktu 
           Time Frame Concept), konsep ikon, dan konsep kad.

v         Konsep kerangka waktu (time frame concept)

           Dengan konsep kerangka waktu pembuatan alat-alat, unsure-unsur multimedia atau peristiwa yang disajikan dan teratur sepanjang masa. Jenis alat ini akan membantu pengguna  berkoordinasi ketika masing-masing elemen multimedia (teks, grafik, audio, video atau  animasi) bermain. Dalam konsep kerangka waktu authoring tool, garis masa yang terdiri daripada lapisan rentang beberapa frame.
           
           Sebagai contoh persembahan sederhana boleh mengandungi gambar langit biru, lapisan kedua boleh mengandungi gambar sebuah gunung dan lapisan ketiga fot seorang pendaki gunung.
          
           Jika masing-masing daripada 10 strong lapisan frame dan pengguna menekan “butang play, maka persembahan akanmemaparkan gambar yang mengandungi semua elemen dala lapisan misalnya langit biru, gunung dan pendaki gunung.”
           
          Namun, jika hanya lapisan satu rentang 5 frame dari awal, maka langit biru hanya akan dipaparkan selama 5 frame dan kemudian menghilang untuk sisa 5. Contoh alat pengarangan menggunakan konsep kerangka waktu adalah Flash dan Director. Kedua perisian ini boleh menyokong multiplatform.

v          Konsep ikon  (icon concept)


      Konsep ikon dalam menyediakan alat authoring pemaju multimedia dengan pendekatan pengaturcaraan visual urutan peristiwa dalam aplikasi multimedia. Dalam konsep ini, unsure-unsur dan peristiwa disusun dalam kerangka struktur.

      Dengan icon authoring tools, pengguna boleh menyajikan secara visual aliran logic kejadian dengan mengheret ikon dari sebuah ikon menu. Ikon boleh mewakili grafik, fail audio, animasi, teks, filem, dan elemen lainnya harus dimainkan dalam aliran logik atau diagram alur.
      Kandungan konsep ini ikon tool authoring menggunakan “drag and drop” untuk mengambil dan menempatkan ikon dalam laman persembahan.

      Ikon ini mewakili:
-Acara-acara seperti klik mouse, tekan butang
-Tindakan yang harus dilakukan selepas suatu peristiwa e.g peralihan, suara
-Rutinitas untuk melakukan loop, cabang bersyarat.

           Sebuah persembahan dibina dengan memasukkan satu objek demi satu contohnya sederhana aplikasi bias mengandungi hanya tiga ikon:
- Gambar
- Suara
- Teks ikon-ikon

            Ketika kita klik pada butang Restart, persembahan bermula. Beberapa alat authoring multimedia yang menggunakan konsep ikon ini adalah Authorware dan IconAuthor. Kedua perisian yang menyokong multi platform.

v            
              Konsep Kad (card concept)

             Konsep kad di alat authoring didasarkan pada gagasantumpukan kad mengandungi grafik, audio, video, teks, dan animasi. Unsur-unsur dan peristiwa dalam konsep kad alat authoring disusun sebagai laman dalam buku atau tumpukan kad.

           Ketika konsep pembuatan alat kad bermula, halaman kosong dipaparkan. Tertentu benda boleh dimasukkan e.g teks, gambar dan butang. Dengan memasukkan objek ke dalam beberapa laman, multimedia “buku” akhirnya dicipta.
           
           Pembina boleh membuat peralihan antara halaman dan pada benda sendiri. Zoom teks masuk dan keluar, menyebabkan imej mengalir ke laman. Contoh daripada konsep kad Authoring Tools adalah ToolBook, HyperCard dan supercard.

      

Categories:

Leave a Reply


-------------

KOLEKSI VIDEO

  • Animator vs. Animation II
  • Pengetahuan Asas Adobe Photoshop

KOLEKSI PERMAINAN

  • PERMAINAN MINGGU INI
  • Mario Forever Flash
  • Restaurant Business

POPULAR POSTS

KOLEKSI PERISIAN

  • Download Adobe Photoshop CS5/CS6 portable 2010

MENGENAI BLOG

Blog ini mengandungi pelbagai aktiviti mengenai tajuk multimedia ICT Tingkatan 4. Tidak ketinggalan juga contoh-contoh soalan peperiksaan yang boleh dimuat turun