LATIHAN 3 : KONSEP MULTIMEDIA

Latihan 3 : Konsep Multimedia

Question #1: Dalam aplikasi multimedia unsur dinamik merujuk kepada benda-benda tidak bergerak


Question #2: Multimedia mempunyai elemen utama seperti berikut kecuali


Question #3: Photo, gambar dan sebarang imej kaku adalah contoh_____maklumat


Question #4: Teks dalam multimedia digunakan untuk menyampai isi kandungan multimedia.


Question #5: Video merujuk kepada rakaman suara, muzik dan kesan khas video


Question #6: susunan imej pegun untuk menghasilkan gerakan vitual dipanggil animasi


Question #7: Pemilhan gaya tulisan dan warna teks bertujuan untuk memberi penekanan isi kandungan


Question #8: Terdapat 3 unsur utama multimedia iaitu dinamik, animasi dan statik


Question #9: Kewujudan animasi menyebabkan pengguna memerlukan masa yang lama untuk dimuat turun


Question #10: Contoh perisian video ialah Sound forge dan Video Fusion


Categories:

Leave a Reply


-------------

KOLEKSI VIDEO

  • Animator vs. Animation II
  • Pengetahuan Asas Adobe Photoshop

KOLEKSI PERMAINAN

  • PERMAINAN MINGGU INI
  • Mario Forever Flash
  • Restaurant Business

POPULAR POSTS

KOLEKSI PERISIAN

  • Download Adobe Photoshop CS5/CS6 portable 2010

MENGENAI BLOG

Blog ini mengandungi pelbagai aktiviti mengenai tajuk multimedia ICT Tingkatan 4. Tidak ketinggalan juga contoh-contoh soalan peperiksaan yang boleh dimuat turun